Entries by dudu

מחסום חניה – מה לבדוק לפני רכישה?

מצוקת החניה בערים הגדולות גדולה מתמיד, וכאשר מדובר בחניה הפרטית שלכם שנתפסת שוב ושוב ע"י אלו שאינם מורשים לכך התסכול עצום. מחסום חניה מהווה את האופציה הטובה ביותר לשמירה על החנייה שלכם בזמן היעדרותכם, וכאן נלמד מעט יותר אודות סוגי המחסומים השונים והדברים החשובים שיש לבדוק לפני רכישה.   סוגי מחסומי חנייה ניתן למצוא מספר […]